Vodovodné prípojky na kľúč

Vodovodná prípojka je samostatná stavba, stavebník preto musí dodržať zákony a podmienky výstavby. Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti s budovaním vodovodných prípojok, s opravami porúch na rúrovom vedení a s výmenami starých potrubných rozvodov. Pri výkopových prácach postupujeme v súlade so zákonom a dodržiavame všetky technické podmienky.

Pod vodovodnou prípojkou chápeme úsek potrubia, ktorý spája  vnútorný vodovod stavby s rozvádzacou vetvou verejnej vodovodnej siete. Vodovodná prípojka slúži na prívod vody z verejnej vodovodnej siete do vašej nehnuteľnosti. Vodovodnú prípojku budujeme od nehnuteľnosti po vodomer alebo hlavný domový uzáver. Rovnako ako pri kanalizačnej prípojke, platí, že, každá nehnuteľnosť musí mať samostatnú vodovodnú prípojku.

Pri budovaní vodovodnej prípojky je samozrejmosťou aj vodomerná šachta. Materiálovo sa najčastejšie volí polyetylén, menej často  tvárna liatina (TVL) a výnimočne oceľ. Vodovodná prípojka sa napája na vodovod navŕtavacím pásom z boku alebo zhora, za plnej prevádzky, alebo pomocou tvarovky s odbočkou, postup závisí od dimenzií. Vodovodnej prípojke sa osadí pri napojení na verejný vodovod osadí prípojkový uzáver so zemnou zákopovou súpravou.  

Naša firma má oprávnenie na budovanie vodovodných prípojok. Budujeme vodovodné prípojky podľa technických podmienok. To znamená, že prípojka musí byť priamočiara, minimálna hĺbka umiestnenia vodovodnej prípojky by mala byť 1,2 metra a maximálna hĺbka 2 metre. Vodovodná prípojka by nemala byť umiestnená vyššie ako je úroveň zeme, pokiaľ nie je minimálne 600 mm za vnútorným povrchom steny. V tomto prípade totiž hrozí zamrznutie vody a následné prasknutie vodovodnej prípojky, potrubia. V prípade záujmu nás kontaktuje a dohodnite si bezplatnú prehliadku pozemku.

V prípade záujmu vieme zabezpečiť vyhotovenie projektu realizácie a zároveň ponúkame aj možnosť vybavenia všetkých potrebných povolení. Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.

 

Kontaktujte nás

 

Vodovodné prípojky na kľúč

Najnovšie fotografie

Prezrite si naposledy pridané fotografie z našich realizácií.

Vykonávame profesionálne obhliadky

Aby boli cenové ponuky čo najpresnejšie vyhotovujú sa na základe obhliadky. Pracujeme 7 dní v týždni.
Profesionálna obhliadka Šaľa, Galanta, Nitra, Trnava, Nové zámky, Senec, Bratislava a okolie.

KONTAKTUJTE NÁS

Referencie našich zákazníkov