Zhotovenie dažďovej kanalizácie

Zatiaľ čo odpadová voda je odvádzaná do verejnej kanalizácie, odkiaľ putuje do čističky odpadových vôd, dažďová voda je odvádzaná samostatnou kanalizačnou sieťou. Dažďové vody nesmú byť zaústené a odvádzané splaškovou kanalizáciou a splaškové vody nesmú byť odvádzané dažďovou kanalizáciou.

Naši pracovníci sa postarajú o vybudovanie delenej kanalizačnej prípojky alebo zhotovenie dažďovej kanalizácie na vašom pozemku. V prípade, že hľadáte iný spôsob likvidácie dažďovej vody, ponúkame možno vybudovania vsakovacích systémov.

Dažďovú vodu môžete odvádzať do dažďových nádrží kde sa zachytáva dažďová voda a v období sucha pomocou čerpacieho systému polievať. Ďažďové nádrže montujeme s technológiou čerpadlom a je ukončené záhradními ventilmi. Vsakovací box je ekologickou voľbou pre všetkých, ktorý nemajú vyriešenú delenú kanalizáciu na odpadové a dažďové vody. Vsakovacie systémy zadržiavajú dažďovú vodu na pozemku a odľahčujú verejné kanalizácie počas prívalových dažďov. Je možné ich vybudovať nielen na zelených plochách, ale aj pod spevnenou plochou.

Vsakovacími boxami šetríte nielen prírodu, ale aj svoju peňaženku. Za odvádzanie dažďovej vody do verejnej kanalizácie platíte poplatky, zatiaľ čo pri zadržiavaní vody na vlastnom pozemku, nie. Výhodou je rýchla a nenáročná montáž boxu, o ktorú sa postarajú naši pracovníci. Pracujeme 7 dní v týždni, a tak prispôsobíme vášmu časovému harmonogramu. Práce vykonávame v okolí miest Šaľa, Galanta, Nitra, Trnava, Nové Zámky, Senec, Bratislava a okolie.

 

Kontaktujte nás

 

Zhotovenie dážďovej kanalizácie

 

Zhotovenie dážďovej kanalizácie

Najnovšie fotografie

Prezrite si naposledy pridané fotografie z našich realizácií.

Vykonávame profesionálne obhliadky

Aby boli cenové ponuky čo najpresnejšie vyhotovujú sa na základe obhliadky. Pracujeme 7 dní v týždni.
Profesionálna obhliadka Šaľa, Galanta, Nitra, Trnava, Nové zámky, Senec, Bratislava a okolie.

KONTAKTUJTE NÁS

Referencie našich zákazníkov