Výstavba vodohospodárskych sietí

Aby sme sa v stavbách dostali k pitnej vode, je potrebné vybudovať vodohospodárske siete, ktoré zabezpečujú prítok vody do domácností a firiem. Zároveň zabezpečia účelné hospodárenie s vodou a odvádzanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie.

Vodohospodárske stavby umožňujú ľuďom osobitné užívanie vôd, ale aj  hospodárske nakladanie s vodou. Vodohospodárske siete a stavby slúžia nám všetkým, a to nielen v domácnostiach, ale aj v priemysle či v poľnohospodárstve. Dnes musí byť zo zákona každá stavba, ktorá vytvára odpadovú vodu, napojená na verejnú kanalizáciu cez kanalizačnú prípojku.

Na využívanie vody potrebujeme vodu na pozemok nejakým spôsobom dostať, na to nám poslúžia vodohospodárske stavby. Náš tím pracovníkov má dlhoročné skúsenosti s výstavbou vodohospodárskych sietí. Pracujeme v okolí miest  Šaľa, Galanta, Trnava, Nové Zámky, Nitra, Bratislava, Senec.

Spoločne budujeme kanalizačné prípojky, vodovodné prípojky, vodovodné šachty, protipovodňové stavby, verejné vodovody, čističky odpadových vôd, verejné kanalizácie. Postaráme sa o osadenie revíznej šachty, prečerpávačky odpadov, navŕtanie sedlovej odbočky na potrubie - výkop ako aj uloženie rúr do zeme, ktoré  vykonávame kanalizačným laserom na určenie presného spádu potrubia.

 

Kontaktujte nás

 

Výstavba vodohospodárskych sietí

Výstavba vodohospodárskych sietí

Najnovšie fotografie

Prezrite si naposledy pridané fotografie z našich realizácií.

Vykonávame profesionálne obhliadky

Aby boli cenové ponuky čo najpresnejšie vyhotovujú sa na základe obhliadky. Pracujeme 7 dní v týždni.
Profesionálna obhliadka Šaľa, Galanta, Nitra, Trnava, Nové zámky, Senec, Bratislava a okolie.

KONTAKTUJTE NÁS

Referencie našich zákazníkov