Výstavba inžinierskych sietí

Vďaka našim vyškoleným pracovníkom a moderným technológiám, dokážeme našim klientom ponúknuť kompletné služby pri zriaďovaní inžinierskych sietí. Hneď v úvode realizujeme bezplatnú konzultáciu a prehliadku pred samotnými prácami.

Výstavba inžinierskych sietí si vyžaduje dôkladnú prípravu, prehliadku terénu, pozemku, konzultáciu. V rámci výstavby inžinierskych sietí ponúkame klientom tieto služby – výstavba kanalizačnej stoky, kanalizačných objektov, výstavba rozvodov pitnej a úžitkovej vody, plynovody, teplovody, ale aj iné potrubie na dopravu ďalších médií k vašej stavbe.

Či už potrebujete pripraviť domovú prípojku na vodu, vybudovať splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu, napojiť svoj pozemok na verejný plynovod, zrekonštruovať, alebo vymeniť staré potrubia, sme tu pre vás k dispozícii 7 dní v týždni. Na základe našej pracovnej doby sa vieme jednoducho prispôsobiť vášmu časovému harmonogramu.

K dispozícii máme moderné technológie a stroje. Výstavbu inžinierskych sietí a iné služby v rámci zemných a výkopových prác realizujeme v okolí miest Šaľa, Galanta, Trnava, Nové Zámky, Nitra, Bratislava, Senec.

 

Kontaktujte nás

 

Výstavba inžinierskych sietí

Výstavba inžinierskych sietí

Výstavba inžinierskych sietí

Výstavba inžinierskych sietí

Najnovšie fotografie

Prezrite si naposledy pridané fotografie z našich realizácií.

Vykonávame profesionálne obhliadky

Aby boli cenové ponuky čo najpresnejšie vyhotovujú sa na základe obhliadky. Pracujeme 7 dní v týždni.
Profesionálna obhliadka Šaľa, Galanta, Nitra, Trnava, Nové zámky, Senec, Bratislava a okolie.

KONTAKTUJTE NÁS

Referencie našich zákazníkov